Wartość wewnętrzna

W finansach, wartość wewnętrzna odnosi się do wartości przedsiębiorstwa, akcji, waluty lub produktu określonego za pomocą analizy fundamentalnej, bez odniesienia do jej wartości rynkowej. Często jest nazywana wartością fundamentalną. Zazwyczaj jest kalkulowana poprzez zdyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych generowanych z aktywów, żeby uzyskać ich wartość bieżącą.

Kalkulator WACC to przydatne narzędzie do analizy finansowej

Dobrze zrobiona analiza fundamentalna jest podstawą każdej decyzji inwestycyjnej, jeśli zamierzamy inwestować w akcje i fundusze REIT. Jest szczególnie istotna przy spółkach dywidendowych. Pozwala sprawdzić, czy spółka ma potencjał do dalszej wypłaty i podnoszenia dywidendy. Jednym z elementów skutecznej analizy fundamentalnej jest policzenie wartości wewnętrznej (DCF). Aby to zrobić, musimy znać WACC, czyli inaczej stopę […]


05.03.2024
0

Liczymy wartość wewnętrzną Shoper

Zbliża nam się kolejne IPO, tym razem z branży e-commerce, czyli branży, która jako jedna z niewielu mocno zyskała na pandemii. Shoper ma ciekawy model biznesowy, czyli udostępnianie platformy do handlu internetowego w modelu abonamentowym. To model SaaS, którego jednym z przedstawicieli na GPW jest spółka LiveChat.


24.06.2021
0

Ile wynosi wartość wewnętrzna PEKAO?

Skoro w filmie o wartości wewnętrznej zrobiliśmy sobie kalkulację dla DOM, to spróbujemy tym razem przypatrzeć się zupełnie innej spółce, jaką jest PEKAO. Podejdę tez do tematu dynamiki wzrostu zysku netto na akcję trochę inaczej, bo zamiast opierać się na dynamice zysku netto z lat ubiegłych, wezmę pod uwagę prognozę zysku netto.


14.06.2021
0
Akcje

Kogo obchodzi, co myśli Pani Giełda?

Po pierwszej fali panicznej wyprzedaży mamy uspokojenie nastrojów i oczywiście znaczące zniesienie fali spadkowej. Nadal jednak większość inwestorów niechętnie patrzy na akcje i bardzo ostrożnie podchodzi do bardziej ryzykownych inwestycji.


09.04.2020
0